-10%

Gurtzeuge

Kortel Karver 2

440.00CHF750.00CHF
-13%
-12%

EN D Gleitschirme

Nova Bantam

2,550.00CHF
-22%

Miniwings

Ozone Dragonfly

1,881.00CHF1,942.00CHF
-21%

Speedflying Schirme

Ozone Fazer 4

1,530.00CHF1,950.00CHF
-23%

Speedflying Schirme

Ozone Rapido 3 Review

1,824.00CHF2,010.00CHF
-16%

Gurtzeuge

Ozone Switch

940.00CHF1,240.00CHF
-9%

Gurtzeuge

Skywalk Core

390.00CHF640.00CHF
-11%
-15%

Gurtzeuge

Swing Brave 4

550.00CHF

Speedflying Schirme

Swing Mirage RS2

2,299.00CHF2,585.00CHF

Speedriding Schirme

Swing Spitfire 3

2,190.00CHF