-44%

Speedflying Schirme

Ozone Dragonfly

1,590.00CHF1,620.00CHF
-21%

Speedflying Schirme

Ozone Fazer 4

1,530.00CHF1,950.00CHF
-25%

Speedflying Schirme

Ozone Rapidos

1,838.00CHF2,023.00CHF

Speedflying Schirme

Swing Mirage 2 RS

2,299.00CHF2,585.00CHF
-20%

Speedriding Schirme

Swing Spitfire 2 Plus

1,509.00CHF1,600.00CHF